Schoolbezoeken

Zoekt u een leerrijke en leuke daguitstap of schoolreis -dit zowel voor lager, secundair als hoger onderwijs?
Op een educatieve en leuke manier brengen wij jongeren in contact met land– en tuinbouw, voeding, dieren,...
Een bedrijfsbezoek kan eventueel gecombineerd worden met een land- en tuinbouwtweekamp. Verder kan het vervoer van en naar het bedrijf gebeuren met de huifkar in plaats van met de bus.
Alles wordt op voorhand besproken en aangepast aan het budget en de doelgroep.

Wij werken samen met plattelandsklassen en zijn tevens opgenomen als kijkboerderij.